Vilkor

1. Godkännande av {Användarvillkor:} och ändringsförslag.

Varje gång du använder eller orsaka åtkomst till denna webbplats, samtycker du till att vara bunden av dessa Användarvillkor, som ändras från tid till annan med eller utan förvarning. Dessutom, om du använder en viss tjänst på eller via denna webbplats, kommer du att bli föremål för några regler eller riktlinjer som gäller för dessa tjänster och de skall införlivas genom hänvisning i dessa {: Användarvillkor}. Se vår sekretesspolicy, som är införlivat dessa {Användarvillkor:} av referens.

2. Vår service.

Vår webbplats och tjänster som tillhandahålls till dig på och via vår hemsida på en "AS IS" basis. Du samtycker till att ägarna av denna webbplats uteslutande förbehåller sig rätten och får, när som helst och utan föregående meddelande och ansvar gentemot dig, ändra eller avbryta denna webbplats och dess tjänster eller radera uppgifter du lämnar, vare sig tillfälligt eller permanent. Vi ska inte ha någon ansvar för aktualitet, radering, underlåtenhet att lagra, felaktighet eller felaktig leverans av data eller information.


3. Dina skyldigheter och registreringsskyldigheter.

För att kunna använda denna webbplats måste du eller kan bli ombedd att registrera sig på vår webbplats och är överens om att ge sanningsenlig information på begäran. När du registrerar, du uttryckligen samtycker till vår {Användarvillkor:} och som kan ändras av oss från tid till annan och finns här.


4. sekretesspolicy.

Registrering av data och annan personlig information som vi kan samla in är föremål för villkoren i vår sekretesspolicy.


5. Registrering och lösenord. Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord och skall ansvara för all användning via din registrering och / eller logga in, vare sig behörig eller obehörig av dig. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om någon obehörig användning eller din registrering, användarkonto och lösenord.


6. Din Conduct.

Du samtycker till att vår webbplats kan utsätta dig för innehåll som kan vara stötande eller kränkande. Vi ansvarar inte för dig på något sätt för innehållet som visas på denna webbplats eller för eventuella fel eller försummelse.

Du samtycker uttryckligen att använda denna webbplats eller någon tjänst som tillhandahålls, som du får inte

(a) tillhandahålla Innehåll eller utföra någon handling som kan vara olagligt, olagligt, hotfullt, skadligt, kränkande, trakasserande, förfölja, skadegörande, nedsättande, ärekränkande, vulgärt, obscent, kränkande, stötande, pornografiskt, som syftar till eller stör eller avbryter denna webbplats eller någon tjänst som tillhandahålls, infekterad med ett virus eller annan destruktiv eller skadlig programmering rutin, ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar, eller som kan bryta en gällande lokal, nationell eller internationell rätt;

(b) uppträda eller förvränga din förening med någon person eller enhet, eller förfalska eller på annat sätt försöka dölja eller förvränga ursprunget av Innehåll som tillhandahålls av dig;

(c) samla in eller skörda några uppgifter om andra användare;

(d) tillhandahålla eller använda denna webbplats och Innehåll eller tjänst i kommersiellt sätt eller på något sätt som skulle innebära skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel, eller någon annan form av otillåten reklam utan vårt skriftliga medgivande;

(e) tillhandahålla Innehåll som kan ge upphov till vårt civila eller straffrättsligt ansvar eller som kan utgöra eller anses vara en kränkning av någon lokal, nationell eller internationell lag, inklusive men ej begränsat till lagar om upphovsrätt, varumärken, patent, eller handel hemligheter.


7. Tredjepartstjänster.

Varor och tjänster från tredje part får marknadsföras och / eller göras tillgängliga på eller via denna webbplats. De uppgifter som lämnas om produkter och tjänster som tillhandahålls av tredje part styrs av den politik och de framställningar som gjorts av dessa tredje parter. Vi kan inte hållas ansvariga för eller ansvarig på något sätt för någon av dina kontakter eller interaktion med tredje part.


8. Skadeersättning.

Du samtycker till att gottgöra och hålla oss skadeslösa, våra dotterbolag, filialer, närstående, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, självständiga entreprenörer, annonsörer, samarbetspartners, och co-branders från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som kan vara tillverkad av tredje part, är att på grund av eller till följd av ditt uppförande eller anslutning till denna webbplats eller tjänst, ditt brott mot detta {Användarvillkor:} eller någon annan kränkning av rätten till en annan person eller part.


9. FRISKRIVNING. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS OCH ALLA TJÄNSTER ELLER INNEHÅLLET ("tjänsten") görs tillgänglig och TILLHANDAHÅLLS DIG PÅ EGEN RISK. DET TILLHANDAHÅLLS "SOM ÄR" OCH VI UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, förstådda eller uttryck, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. VI LÄMNAR INGEN GARANTI, UNDERFÖRSTÅDD ELLER EXPRESS, att någon del av TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT, FELFRITT, virusfria, SNABBT, SÄKERT, noggrann, pålitlig, med alla kvalitets, NOR ATT NÅGOT INNEHÅLL ÄR SÄKER PÅ NÅGOT SÄTT FÖR NEDLADDNING . DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT VARKEN USA ELLER NÅGON deltagare i TJÄNSTEN erbjuder professionell rådgivning av någon sort och att användningen av sådana råd eller annan information sker helt på egen risk och utan våra ansvar av något slag. Vissa jurisdiktioner tillåter inte friskrivning av underförstådda garantier och ovanstående friskrivningsklausul kanske inte gäller bara för dig som det hänför sig till underförstådda garantier.


10. BEGRÄNSNING AV ANSVAR. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT VI INTE SKA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, FÖLJD ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM VI HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR), PÅ GRUND AV ELLER TILL FÖLJD AV (I) ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN (II) KOSTNADER FÖR ATT FÅ ERSÄTTNINGSVAROR OCH / ELLER TJÄNSTER TILL FÖLJD AV sådana transaktioner TILL PÅ GENOM TJÄNSTEN, (III) OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL ELLER ÄNDRING AV DINA dataöverföringar, (IV) UTTALANDEN ELLER BETEENDE FRÅN TREDJE PART PÅ TJÄNSTEN, ELLER (V) ANNAN frågor som rör TJÄNSTEN. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att begränsa sitt ansvar och därför sådana begränsningar kanske inte gäller dig.


11. Reservationer för rättigheter. Vi förbehåller oss alla våra rättigheter, inklusive men inte begränsat till någon och alla upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och annan äganderätt som vi kan ha vår hemsida, dess innehåll och de varor och tjänster som kan tillhandahållas . Användningen av våra rättigheter och egendom kräver vårt skriftliga medgivande. Vi är inte ge dig några underförstådda eller uttryckliga tillstånd eller rättigheter genom att göra tjänsterna tillgängliga för dig och du kommer att ha några rättigheter att göra kommersiella användning av vår webbplats eller tjänst utan vårt skriftliga medgivande.


12. Anmälan om upphovsrättsintrång. Om du tror att din fastighet har använts på ett sätt som skulle anses vara intrång i upphovsrätten eller en kränkning av dina immateriella rättigheter, kan vår upphovsrättsombud kontaktas på följande e-postadress:

[email protected]


13. Tillämplig lag.

Du samtycker till att detta {Användarvillkor:} och eventuella tvister till följd av din användning av denna webbplats eller våra produkter eller tjänster skall regleras av och tolkas i enlighet med lokala lagar där huvudkontoret för ägaren av denna webbplats är beläget, utan hänsyn till dess lagvalsregler. Genom att registrera eller använda denna webbplats och service du samtycker och underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen och platsen för länet eller staden där huvudkontoret för ägaren av denna webbplats är belägen.


14. Övrig information. (i) I händelse av att detta {Användarvillkor:} konflikter med någon lag enligt vilken någon bestämmelse kan förklaras ogiltig av en domstol med jurisdiktion över parterna sådan bestämmelse kommer att tolkas för att återspegla de ursprungliga parternas avsikter i enlighet med gällande lagstiftning, och resten av det här inlägget {Användarvillkor:} kommer att vara giltig och intakt; (ii) Misslyckandet med endera parten att hävda någon rätt enligt denna {Användarvillkor:} ska inte betraktas som ett upphävande av någon som partys rätt och att rätt kommer att förbli i full kraft och verkan; (iii) Du samtycker till att utan hänsyn till någon staty eller strider lag som anspråk eller orsak till följd av denna webbplats eller dess tjänster måste lämnas in inom ett (1) år efter det att kravet eller orsaken uppstod eller fordran skall alltid spärras ; (iv) Vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta {Användarvillkor:} och vi ska vara fri från eventuella ytterligare skyldigheter.


15. Godkännande

Genom att fortsätta att bläddra eller på annat sätt få tillgång till webbplatsen, signalerar du att du accepterar villkoren och ansvarsfriskrivning som anges ovan. Om du inte accepterar något av dessa villkor, lämna denna webbplats nu.Nedan anger vi vår integritetspolicy som kommer att styra hur vi behandlar all personlig information som du lämnar till oss. Våra detaljer är:
visas på den här webbplatsens kontaktsida.


Webbplatsens ägare kan kontaktas på e-postadressen på denna webbplatsens kontaktsida

Du kan komma åt vår hemsida och bläddra i vissa delar av webbplatsen utan att avslöja dina personuppgifter, spara information som samlas in av cookies som vi kan använda (se nedan).

Vem får behandla data

Dina personuppgifter (som inkluderar ditt namn, adress och alla andra uppgifter du lämnar till oss som berör dig som individ) kan behandlas både av oss och av andra företag inom vår grupp. Vart och ett av de företag som är auktoriserade att behandla din information enligt ovan kommer att göra det i enlighet med denna integritetspolicy. När du gör en beställning via denna webbplats kommer vi att lagra din e-postadress tillsammans med all annan information du kan lämna. När du använder tjänsterna på webbplatsen kan vi behöva samla in ytterligare information om dig. Denna information kan inkludera, men är inte begränsad till, detaljer som ditt namn och din adress.

Syftet med behandlingen

Vi kommer att använda din information i syfte att förse dig med information om våra tjänster, artiklar och nyheter, fullgöra beställningar som lagts av dig, behandla andra transaktioner som du godkänt eller gjort av dig hos oss, informera dig om specialerbjudanden och tillhandahålla annan marknadsföringsinformation till dig som vi tror att du kan hitta av intresse, genom att göra produkt- eller kundundersökningar/utveckling.

Offentliggörande av information

I det osannolika fallet att en likvidator, administratör eller kurator utses över oss eller hela eller någon del av våra tillgångar kan insolvensutövare överföra din information till en tredje part som köper verksamheten under förutsättning att köparen åtar sig att använda din information för samma ändamål som anges i denna policy. Din information kommer inte att lämnas ut till statliga eller lokala myndigheter eller andra statliga institutioner utom enligt vad som krävs enligt lag eller andra bindande regler.

Småkakor

Vi kan skicka en liten fil till din dator när du besöker vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att identifiera din dator, spåra ditt beteende på vår webbplats och identifiera dina speciella intresseområden för att förbättra dina framtida besök på denna webbplats. Vi kan använda cookies för att samla in och lagra personuppgifter och vi länkar information som lagras av cookies med personuppgifter som du lämnar till oss. Med undantag för användningen av cookies, loggar vi inte automatiskt data eller samlar in data sparat för information som du specifikt tillhandahåller oss. Du kan ställa in din dators webbläsare så att den avvisar cookies men detta kan utesluta din användning av vissa delar av denna webbplats.

säkerhet

Vi har implementerat säkerhetspolicyer, regler och tekniska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi har under vår kontroll från obehörig åtkomst, felaktig användning och avslöjande, otillåten förstörelse eller oavsiktlig förlust.

upphovsrätt

All webbdesign, text, grafik, valet och arrangemanget därav är skyldigt till företaget som driver den här webbplatsen, eller som är värd för denna webbplats, utom där det tillhandahålls under General Public License (http://www.gpl.org). ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA.

Varumärken

Alla varumärken tillhör sina respektive ägare och kan vara registrerade i vissa delar av världen.

Friskrivning från garanti och ansvar

Följande bestämmelser kan begränsas eller förbjudas av lagarna i vissa jurisdiktioner. I sådana fall ska villkoren i detta läsas som att de utesluter eller begränsar sådan term för att uppfylla sådan lag.
Vi representerar eller garanterar inte att informationen som är tillgänglig via denna webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Vi har inget som helst ansvar för all användning som du gör av sådan information.
Informationen som tillhandahålls på denna webbplats har inte skrivits för att uppfylla dina individuella krav och det är ditt eget ansvar att försäkra dig om att de är lämpliga för dina syften innan du beställer några produkter eller tjänster från oss.
Även om vi gör alla rimliga försök att utesluta virus från webbplatsen, kan vi inte garantera en sådan uteslutning och inget ansvar accepteras för virus. Därför rekommenderas du att vidta alla lämpliga skyddsåtgärder innan du laddar ner information eller bilder från denna webbplats.
Alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt exkluderas härmed.
Varken vi eller någon av våra anställda eller anslutna enheter kommer att vara ansvariga för någon form av skador och hur som helst som uppstår inklusive, utan begränsning, förlust av vinst, kompenserande, följdriktig, direkt, exemplarisk, tillfällig, indirekt, bestraffande eller speciell, skadestånd eller något ansvar. som du kan ha till en tredje part, även om vi har informerats om möjligheten till sådan förlust.
Vi är inte ansvariga för de direkta eller indirekta konsekvenserna av att du länkar till någon annan webbplats från denna webbplats.